سولفوریک اسید

سولفوریک اسید
نام‌های دیگر سولفات هیدروژن
جوهر گوگرد
شناساگرها
CAS 7664-93-9
شماره RTECS
WS5600000
خصوصیات
فرمول شیمیایی
H2SO4
جرم مولی
‎ ۹۸/۰۷۸ g/mol
شکل ظاهری مایع شفاف، بی‌رنگ و بی‌بو
چگالی 1.84 g cm−3, liquid
دمای ذوب
‎۱۰°C
دمای جوش
‎۲۹۰°C (bp of pure acid. 98% solution boils at 338 °C)
محلول در آب حل‌پذیری کامل (گرماده)
گرانروی 26.7 cP at 20 °C
خطرات
طبقه‌بندی EU بسیار خورنده (C)
شماره ایمنی R۳۵
شماره نگهداری (S1/2), S26, S۳۰, S45
لوزی آتش
NFPA 704.svg
0
3
2
COR
دمای اشتعال غیر مشتعل
ترکیبات مرتبط
مرتبط با اسیدهای قوی نیتریک اسید
هیدروکلریک اسید
هیدروبورومیک اسید
ترکیبات مرتبط سولفید هیدروژن
اسید سولفورو
پروکسی‌مونوسولفوریک اسید
تری اکسید سولفور
Oleum
تمامی داده‌ها مربوط به شرایط استاندارد(در  °C۲۵ و  kPa۱۰۰) است، مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
Infobox references

اسیدسولفوریك  که در گذشته با نام جوهر گوگرد خوانده می‌شد، اسیدی بسیار قوی است که با هر درصدی در آب حل می‌شود و فرمول شیمیایی آن H۲SO۴ است.

اسید سولفوریک برای نخستین بار توسط زکریای رازی کشف شد.[۱] او با تقطیر کانی‌های سولفات آهن و سولفات مس، این اسید را به دست آورد.

تولید اسید سولفوریک

سولفوریک اسید، یکی از مهم ترین مواد شیمیایی صنعتی است که با استفاده از فرایند مجاورت تولید می شود. در مرحله نخست گوگرد در مجاورت اکسیژن اکسید شده و گوگرد دی اکسید به دست می آید.

S (s) + O۲ (g) → SO۲ (g)

در مرحله بعد گوگرد دی اکسید در مجاورت یک کاتالیزور به SO۳ اکسیده می شود.

۲ SO۲ + O۲ (g) → ۲ SO۳ (g)

واکنش بالا در دمای معمولی بسیار کند است. لذا در روش صنعتی، از دماهای بالا تر(۴۰۰C تا۷۰۰C) و از یک کاتالیزور (مانند وانادیم پنتوکسید V۲O۵ یا اسفنج پلاتین) استفاده می شود. با دمیدن بخار گوگرد تری اکسید به درون اسید سولفوریک، پیروسولفوریک اسید H۲S۲O۷ تشکیل می شود.

H۲SO۴ (l) + SO۳H۲S۲O۷ (l)

سپس با افزودن آب به پیرو سولفوریک اسید، محلول سولفوریک اسید با غلظت مورد نظر را تهیه می کنند.

H۲S۲O۷ (l) + H۲O(l) → ۲ H۲SO۴ (l)

کنترل این روش که در آن، پیروسولفوریک اسید تشکیل می شود، آسان تر از واکنش مستقیم گوگرد تری اکسید با آب است.

SO۳ (g) + H۲O (l) → H۲SO۴ (l)